Политика приватности

Иконописна радионица Иконија плус поштује Ваше право да знате како се Ваши подаци обрађују на web сајту www.ikonija-plus.com.
Политика приватности је усклађена са Законом о заштити података о личности ("Службени гласник РС", бр. 87/2018) као и са GDPR-om (Општа регулатива о заштити података о личности) тако да су посетиоцима из ЕУ (Европске уније) такође заштићени подаци онако како прописује законодавство на територији на којој живе.
Ова Политика приватности се примењује на обрађивање личних података на web сајту www.ikonija-plus.com, а не на обраду података која се може десити на другим web сајтовима.
Политика приватности је од велике важности како би корисници схватили на који начин се њихови подаци прикупљају, користе и на друге начине обрађују када користе web сајт www.ikonija-plus.com.
Ова политика приватности односи се првенствено на грађане Републике Србије, који приступају web сајту са територије Републике Србије, али је и усклађена са GDPR-ом, како би и становници земаља чланица Европске уније могли безбедно да посећују web сајт www.ikonija-plus.com и контактирају нас.

Увод

Коришћењем услуга web сајта www.ikonija-plus.com, можете оставити разне податке, укључујући и оне који се могу сматрати Вашим личним подацима. Када се Ваши лични подаци обрађују Ви стичете права гарантована Законом о заштити података о личности (ако сте становник Републике Србије) и Општом уредбом Европске уније о заштити податка о личности - GDPR (уколико сте становник ЕУ).
Права о којима се говори, детаљније су објашњена и саставни су део ове Политике приватности. Иконописна радионица Иконија плус сматра се руковаоцем података над Вашим личним подацима, узимајући у обзир да Иконописна радионица Иконија плус одлучује о сврси и начину обраде података о личности који се оставе на web сајту www.ikonija-plus.com. У складу са тим да је Иконописна радионица Иконија плус руковаоц над подацима које оставите на web сајту www.ikonija-plus.com, то нам даје право да обрађујемо Ваше податке, али исто тако и имамо обавезу да их штитимо у складу са Законом о заштити података о личности и/или Општом уредбом Европске уније о заштити податка о личности, као и овом Политиком приватности.

Подаци које обрађујемо

Ми обрађујемо (или потенцијално обрађујемо) разне категорије података о личности из разлога како би пружили услуге на најадекватнији могући начин.
Електронски идентификациони подаци:

  • IP адреса
  • Интернет претраживач који користите (Browser)
  • Оперативни систем који користите
  • Уникатне електронске идентификаторе

Идентификациони подаци:

  • Податке које корисник својевољно остави путем контакт форме.

Колачићи (Cookies)

Сваки претраживач (browser) путем којег корисници долазе на web сајт www.ikonija-plus.com добиће колачић (cookie) од нас. Коришћење колачића је неопходно како би web сајт www.ikonija-plus.com омогућио најбоље могуће искуство на web сајту свакоме ко га посети.
Коришћење колачића нам омогућава да унапредимо навигацију на сајту, анализирамо активности сваког посетиоца на сајту, промовишемо своје услуге и достављамо садржај трећих лица.

Заштита прикупљених података

Иконописна радионица Иконија плус не прикупља, нити задржава Ваше личне податке у сувишној мери, осим онолико колико је неопходно за несметано функционисање web сајта www.ikonija-plus.com. Користе се техничке и организационе мере у складу са добром пословном праксом како би се осигурале прикладне техничке и организационе мере за заштиту Ваших личних података од случајног или незаконитог губитка, промене, крађе, неовлашћеног увида, откривања и/или приступа, неовлашћеног и незаконитог коришћења, као и од других незаконитих видова обраде.

Руковалац и обрађивач података

У складу са Законом о заштити података о личности руковалац је физичко или правно лице, односно орган власти који самостално или заједно са другима одређује сврху и начин обраде. Законом којим се одређује сврха и начин обраде, може се одредити и руковалац или прописати услови за његово одређивање.
Руковалац је дужан да предузме одговарајуће техничке, организационе и кадровске мере како би обезбедио да се обрада врши у складу са овим законом и био у могућности да то предочи, узимајући у обзир природу, обим, околности и сврху обраде, као и вероватноћу наступања ризика и ниво ризика за права и слободе физичких лица.
Обрађивач је физичко или правно лице, односно орган власти који обрађује податке о личности у име руковаоца.
Ако се обрада врши у име руковаоца, руковалац може да одреди као обрађивача само оно лице или орган власти који у потпуности гарантује примену одговарајућих техничких, организационих и кадровских мера, на начин који обезбеђује да се обрада врши у складу са одредбама Закона о заштити података о личности и да се обезбеђује заштита права лица на које се подаци односе.

Колико дуго се чувају ваши подаци

Прикупљени подаци на web сајту www.ikonija-plus.com чувају се онолико колико је то неопходно ради испуњења захтеване услуге, ради реализације пројекта, али и дуже од тога. Након извршене услуге или реализованог пројекта, подаци се чувају ради статистике и евиденције, како би се побољшао рад web сајта и услуга које нуди. Међутим, Ваши подаци неће бити јавно приказани нити било са ким дељени, осим са најужим сарадницима web сајта без којих реализација услуга и/или пројеката није могућа.
Уколико желите да Ваши подаци буду обрисани из базе података www.ikonija-plus.com, пошаљите нам захтев путем контакт форме у којем захтевате брисање свих или неких подељених података.

Са киме све делимо ваше податке

Постоји могућност да Ваши подаци буду подељени са трећим лицима. Разлог за дељење података јесте унапређење услуга које се нуде на web сајту www.ikonija-plus.com, као и у сврхе аналитике, маркетинга или неких других разлога који служе да се рад web сајта www.ikonija-plus.com унапреди.
Трећа лица се могу бити стручни сарадници, пријатељи сајта, консултанти и друга лица која се старају да се унапреди рад самог web сајта www.ikonija-plus.com, да се унапреди начин услуга које се пружају путем web сајта и који раде на одржавању и техничкој подршци самог web сајта.

Завршне одредбе

Ова политика приватности може се повремено мењати.
Суштинске модификације тичу се Ваших права, обавеза и стања које се односе на обраду и заштиту Ваших личних података. Суштинске модификације могу да се односе на пласирање нових услуга, употребу нових технологија и обраду Ваших података за нове сврхе. Ако дође до суштинских модификација ми ћемо Вас обвестити о томе и даћемо Вам шансу да се упознате са променама, пре него што оне ступе на снагу.
Мале модификације су оне које се не тичу Ваших права, обавеза у вези са обрадом и заштитом Ваших података. Ове модификације могу и да се односе на структуру ове политике, организационе и граматичке промене текста, како би политика била јаснија.
Ова политика приватности ступа на снагу 01. јануара 2023. године.

Контакт

 

Иконописна радионица Иконија плус

Телефон+381 65 9907997